Januar 2020: Snestorm december 1981

Mandag, den 7. december 1981 fik vi en snestorm, som gav en betydelig mængde sne. En del børn kunne ikke komme i skole, og andre blev sendt hjem eller blev hentet. Sneen kom til at ligge længe, og det blev udnyttet. Billedet er fra Rosenvej på parkeringspladsen ud for nr. 3. Kenneth og Søren ville …

Læs mere

December 2019: Isbrydning

Isbrydning på Alslev Møllesø. Årstallet ukendt men et forsigtigt skud, måske 1920-30. Når isen var så tyk, at den kunne bære, gik medarbejderne ud og savede isblokke. Blokkene skubbedes hen til de to til venstre i billedet. Her blev de så sat ind på et transportbånd, der førte dem op og ind i bygningen bagved. …

Læs mere

November 2019: Alslev Dambrug

Alslev Dambrug i 1950erne. Forrest i billedet ses hovedkanalen og bagved nogle af dammene. På dæmningen i midten var der et tipvognsspor, hvorpå vognen med foder blev transporteret. Ejeren af dambruget var Paul Agners Fiskeindustri i Esbjerg. Affaldet fra fabrikken blev kørt ud til dambruget og hældt i nogle store kødhakkere. Det blev til fiskefoderet …

Læs mere