November 2019: Alslev Dambrug

Alslev Dambrug i 1950erne. Forrest i billedet ses hovedkanalen og bagved nogle af dammene. På dæmningen i midten var der et tipvognsspor, hvorpå vognen med foder blev transporteret. Ejeren af dambruget var Paul Agners Fiskeindustri i Esbjerg. Affaldet fra fabrikken blev kørt ud til dambruget og hældt i nogle store kødhakkere. Det blev til fiskefoderet … Læs mere November 2019: Alslev Dambrug