November 2019: Alslev Dambrug

Alslev Dambrug i 1950erne. Forrest i billedet ses hovedkanalen og bagved nogle af dammene. På dæmningen i midten var der et tipvognsspor, hvorpå vognen med foder blev transporteret. Ejeren af dambruget var Paul Agners Fiskeindustri i Esbjerg. Affaldet fra fabrikken blev kørt ud til dambruget og hældt i nogle store kødhakkere. Det blev til fiskefoderet der blev spredt ud over dammene med en skovl. Læg mærke til det lille hus i baggrunden. Det står der endnu. Det blev bygget til medarbejdere ved dambruget. Du kan også lige ane broen over Alslev Å, hvorfra vandet til dammene blev/bliver hentet. Landskabet i baggrunden er forandret siden.