Troldestenen

Hvor Præstevejen krydser Visselbjergvej står en sten. Ingen ved, hvor den kommer fra. Ingens bedsteforældre eller deres bedsteforældres bedsteforældre vidste det, men man kan ikke have, at man ikke ved hvor tingene kommer fra, så derfor lavede man en forklaring.

Ovre i Hostrup sad en sur gammel trold og kedede sig, for der skete ikke noget i Hostrup. Men hver morgen og aften og på mange andre tidspunkter kunne han høre kirkeklokken i Alslev. En dag blev han så sur og med sine seks fingre greb han en sten og slyngede den mod Alslev for at ødelægge klokken. Men han var en gammel svækling, som ikke havde kræfter nok, og stenen landede der, hvor den står i dag. Man kan tydeligt se, at han har haft fat i den, for på bagsiden er der seks dybe mærker af efter hans negle. Det var noget, man kunne forstå, og stenen fik navnet ”Troldestenen” Den forklaring tager vi ikke for gode varer i dag. Der er sket det, at en stenhugger har været i gang med den og har villet flække den midt over. Han huggede med en mejsel en række dybe huller der, hvor brudfladen skulle være. Så tog han nogle trækiler af bøgetræ og bankede ned. Derefter er de blevet overhældt med vand. Når kilerne så udvidede sig, skulle stenen gerne flække. En sådan sten findes også i det nordvestre hjørne af kirkediget omkring Trans Kirke syd for Bovbjerg Fyr. I fredningsdeklarationen for Alslev Hede er den omtalt som ”Fredlyst”

For mange år siden rensede Andreas Gade op omkring stenen og lagde noget grus på. I flere år passede han stedet. Vi skal også passe på stenen.

Tekst og foto: Erland Brydsø