Dambruget ved Alslev Mølle

Alslev Mølle dambrug

14 marts 2021

Så er tiden rindet ud for Alslev Mølles Dambrug, der er den sidste del af Alslev Mølles over 600 års historie. De første damme blev etableret omkring 1902. Nu er de tømte og vandet er foreløbigt ledt ud i det gamle åløb. Planen er at opfylde dammene og vandet gennem et nyt slynget forløb hen over dambrugsarealet. Desuden er det planen at etablere en sø. Opstemningen nedlægges og det nye åløb etableres som et stryg. Det får den betydning, at der nu bliver fri passage for fisk og andre dyr. Laks og havørreder har tidligere kun kunnet nå frem til opstemningen. Den for mange år siden etablerede laksetrappe har ikke fungeret. Projektet forventes færdigt i de kommende måneder.

2. maj 2021

Nede ved Alslev Mølle står der et gammelt møllehjul. I mange år hadet stået der op mod et træ, malet og med påskriften “Alslev Mølles Dambrug.” Oftest vil man tænke, at det er en af de gamle kværnstene fra møllen. Ved nærmere eftersyn ses det, at stenen ikke er bildet, altså ikke en kværnsten. Akslen er også forkert, så hvad er det så. Det viser sig også, at den er lavet af beton. Møllesten var oftest natursten af basalt, dr stammer fra bjergene langs Rhinen. Der kom også nogle fra Frankrig, men de var dyrere. Vi ved, at Alslev Mølle, ud over at male korn også valkede klæde og lavede benmel af indsamlede knogler. Her kommer vores møllesten ind i billedet. Stenen har været monteret lodret og kørte rundt i en cirkel. I hjulgangen lagde man klæde eller knogler alt efter, hvad der var behov for. Benmel indeholder kalk og mange andre mineraler og blev brugt til gødning og også tilskudsfoder. Nu står den der som et fortidslev/minde. Den er da i hvert fald værd at bevare.

3. august 2021

Der sker noget ved det forhenværende Alslev Mølles Dambrug. Der har været gang i maskinerne, og området vest for vejen ned mod banen er ved at være færdigt. Den ene sø er anlagt.

Området op mod stemværket er jævnet. Det var her den oprindelige mølledam lå. Nu skal der laves en sø mere, og Alslev Å skal sno sig her udformet som et stryg, dr skal erstatte opstemningen. Det sidste viser de grus og stendynger, der skal lægges ud i åløbet. Det bliver et fint naturområde med masser af historie.

24. august 2021

Nu kan vi begynde at se forløbet af de nye slyngninger ved det forhenværende Alslev Mølles Dambrug. Hvornår man er færdig vides ikke, men sikkert inden opgangen af laks og havørreder sætter ind. Så vil der også være gydegrus til rådighed. Der vil blive fri passage ind til de mindre vandløb, der står i forbindelse med Alslev Å. Odderen kan nu risikere at reje ned ad åen uden risiko for at blive skudt. Spændende bliver det.

I den sidste uges tid er den del af Alslev Å, der skal lede vandet fra stemmeværket over i det nye stryg, blevet gravet. Den samlede strækning på stryget bliver omkring 400 m, og det giver nogle herlig krøller på åen. På den strækning udlignes de 170 centimeters højdeforskel. Stryget er tilbage i det oprindelige løb få meter starten. I bunden lægges der sten af forskellige størrelser for at gi strømlæ til fisk mm. På det sidste billede ses, at en stor del af stigbordet er fjernet. Her vil der blive sat en jernplade ned som en spærring.

22. september 2021

Så er ringen sluttet. Efter ca. 700 års opstemning har Alslev Å igen frit løb. Samtidig er længden af åen forøget med ca. 400m

Tekst og foto: Erland Brydsø