Arbejdsulykke i Grusgrav

En tragisk arbejdsulykke i 1937.

Vestkysten kunne i to artikler den 3. juli 1937 og i en uddybende artikel dagen efter berette, at en yngre mand på 24 år var omkommet den 2. juli omkring kl. 18.30 i Johannes Christiansens grusgrav ved Alslev. En syv meter høj skrænt var styrtet ned og havde begravet ham i bunden af grusgraven.

Manden hed Ansgar Lehmann Christensen og var født i Jerne, men boede på ulykkestidspunktet i Alslev. Han var i 1936 blevet gift i Bramminge med Elvira Louise fd. Jepsen 1913 i Sneum. Parret havde ingen børn.

De nærmere omstændigheder omkring ulykken blev nedskrevet i en rapport af kriminalbetjent Godt-Hansen og fremgår af politiprotokollen for politikreds nr. 63, Varde Købstad m.v. som findes på Landsarkivet i Viborg.

Kriminalbetjent Godt-Hansen fik af overbetjent Tøstesen fra Statspolitiet i Varde information om ulykken, og kørte i politiets motorvogn til ulykkesstedet, hvor kredslæge Rohleder fra Varde også var kommet tilstede.

Rohleder var i færd med at give kunstigt åndedræt efter Holer Nielsen metoden til en livløs person. Efter lang tids forsøg med oplivning, kunne Rohleder konstatere, at person var afgået ved døden, og liget blev med ambulance ført til Amtssygehuset i Varde.

Arbejdsmand Christian Ejnar Jørgensen fd. 1903 fra Alslev Østermark havde arbejdet  sammen med den afdøde i grusgraven, og han berettede til kriminalbetjenten, at da ulykken skete, var han på vej væk fra skrænten med en trillebørfuld grus.

Ejeren af grusgraven Johannes Christiansen fd. 1900 i Varde Landsogn var den første, der blev opmærksom på nedstyrtningen, og han råbte på Christian Jørgensen, og sammen med vognmand Christian Sørensen fd. 1910, der også var ved grusgraven med sin lastvogn, løb de ned i bunden af grusgraven.

Skrænten var styrtet ned over en kasse, hvorfra en transportør (kaldet elevator i politirapporten) hentede grus op, og man var klar over, at arbejdsmanden måtte ligge der nede. Da de efter nogen gravning ikke havde fundet Ansgar Christensen, blev de enige om, at Christian Sørensen skulle køre op til den nærliggende gård og tilkalde assistance, samt køre til telefoncentralen i Alslev og alarmere en ambulance fra Varde.

Johannes Christiansen havde overtaget grusgraven i 1936, og Ansgar Christensen havde kun arbejdet i grusgraven i 8 dage.

De tilbageblevne fandt Ansgar Christensen og fik ham bragt op af grusgraven og gav ham kunstigt åndedræt.

Artiklerne i Vestkysten antydede, at skrænterne i grusgraven havde været for stejle, men fabriksinspektør Sigurd Hansen undersøgte efterfølgende åstedet og kunne konstatere, at skrænterne var gravet forskriftsmæssigt af.

Ulykkesstedet blev fotograferet af kriminalbetjenten, og sagen videresendt til Direktoratet for Ulykkesforsikring.

Denne artikel er udarbejdet af arkivleder Hans Ole Villadsen, Alslev Sognearkiv efter inspiration fra Torben Pallesen og på basis af Elly Jessings fremfinding af politirapporten på Landsarkivet i Viborg.