Bøger

På Alslev Sognearkiv kan du købe bogen »Alslev Sogn« af lærer H.P.H. Novrup, Alslev.

Bogen er udgivet af Alslev Sogns Borgerforening i februar 1994 og koster 50,00 pr. styk. Priser er eksklusive porto for eventuel forsendelse.